หน้าแรก ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกเขียน พยัญชนะเกาหลี

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกเขียน พยัญชนะเกาหลี

175
0

พยัญชนะเกาหลี มีทั้งหมด 19 ตัวอักษร แบ่งเป็น

พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว คือ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ
พยัญชนะซ้อน 5 ตัว คือ ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

ดาวน์โหลด คลิก ที่นี่ ค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here